Wikia


Carriere Schrijver DS4
Deze pagina is nog in ontwikkeling.
Kan jij deze pagina verbeteren? bewerk de pagina dan meteen!


SimNatie
SimNatie
Het mogelijke symbool van SimNatie.

SimNatie of SimNation is een fictief land waarin alle Sims en SimCity games zich afspelen. Burgers van SimNatie worden Sims genoemd. De officiële taal is Simlish en de munteenheid is de Simdollar (§). De Lama wordt gezien als het officiële dier. SimNatie zou een erg sterke economie hebben als afgaat naar hoe dat de objecten geprijsd zijn in Simdollars. Er zijn stereotiepe aspecten van de Amerikaanse voorstedelijk cultuur te vinden, zoals de plastieken flamingo en de tuinkabouters. Echte landen zoals Frankrijk, Noorwegen, Japan, China, Egypte, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika zijn vernoemd in objectbeschrijvingen en kunnen in bepaald uitbreidingspakketten bezocht worden. 

GeschiedenisEdit

W admire history
History
De oudste en de vroegste geweten Sims zijn de SimNatieven. Ze bewoonde de eilanden die nu Twikkii Eiland en Vakantie-Eiland zijn en de eilanden die geïntroduceerd zijn in de verschillende versies van De Sims 2: Op Een Onbewoond Eiland. Ze zouden nog ergens leven, misschien in een verre en niet-zichtbare streek.

Het openingsfilmpje van De Sims: Middeleeuwen laat een jonge koning zien van de middeleeuwen (450-1450 N.C. in de werkelijke geschiedenis) die een nieuwe rijk sticht op een onbekend continent, dat al de thuis is van enkele, kleine en onafhankelijke koninkrijken. Dat koninkrijk zou zich vermoedelijk kunnen verenigen met de andere koninkrijken en dat zou de hedendaagse SimNatie zijn, hoewel het in de gameplay wordt overgelaten aan de verbeelding van de speler. De aardrijkskundige ligging van het middeleeuws koninkrijk heeft enkele gelijkenissen met wat vertoond werd in de installaties over het heden. Volgens deze theorie zou het plaats vinden op dezelfde plaats, weliswaar met enkele eeuwen verschil.

Jaren voor de start van De Sims 3 zeilde Admiraal Landgraaf naar een streek dat nu Vakantie-Eiland heet. Helaas waren de inboorlingen niet blij met zijn aanwezigheid en het leven van jonge, arme admiraal eindigde daar. Ze lichaam is later echter opgegraven en werd ten ruste gelegd in een tombe in Champs Les Sims.

Aardrijkskundige ligging en klimaatEdit

Sims geografisch
De exacte ligging en grote van SimNatie is onbekend. Er zijn echter in veel Sims spellen bergen, moerassen, woestijnen en grasvlakten. Dat lijkt erg op het milieu in de VS. Vandaar dat sommige spelers het Simerica noemen. De Lama is echter het officiële dier van SimNatie die voorkomt in de bergen van Zuid-Amerika. Het is natuurlijk mogelijk dat de Lama's niet in SimNatie leven en gewoon als symbool gebruikt worden. Ondanks dat verschijnen ze wel in SimCity 4. Dus het is nog steeds onbekend wat juist is.

SimNatie zou een onafhankelijk deel van Noord-Amerika kunnen zijn, waarschijnlijk rond het werkelijk Nevada of Californië, maar het is ook mogelijk dat SimNatie een fictief deel van de wereld is of zelfs in een andere wereld ligt. Wanneer een Sim naar de toekomst in de tijdmachine in De Sims 3: Ambities reist, verteld één tekstballon: (Sim) heeft gewandeld rond het Nieuwe Aarde ruimtestation. Dit kan betekenen dat het ofwel gelegen is op de Aarde ofwel dat 'Aarde' een vertaling is voor de Simwereld. Als men naar het weerbericht kijkt in De Sims 2: Seizoenenlaat die kaart een stuk land zien dat erg hard op India lijkt. India heeft ook de geografische kenmerken van SimNatie, zoals: bergen en woestijnen.

Locaties in de SimNatieEdit

Steden

Buurten en voorstedenEdit

UniversiteitenEdit

VakantiegelegenhedenEdit

De volgende vakantiegelegenheden kunnen wel of niet bij SimNatie horen:

De volgende vakantiegelegenheden behoren niet tot SimNatie:

AndereEdit

De volgende locaties kunnen wel of niet bij SimNatie horen:

Eilandenkaart
Eilanden Kaart
Een kaart van Schipbreukeiland, Kristaleiland, Vliegtuigeiland en Vulkaaneiland in De Sims 2: Op Een Onbewoond Eiland


Leven in SimNatieEdit

Hoewel de meerderheid van SimNatie uit Sims bestaat, zijn er toch verschillende levensstaten, die meestal van de Sims zelf komen. Velen van deze zoals weerwolven, vampiersfeeënheksen en mummies zijn gewoon Sims die een transformatie hebben ondergaan. PlantSims zijn een uitzondering. Een nieuwe PlantSim kan ontstaan door een Sim die er zich in transformeert of wanneer een PlantSim zich voortplant met sporenvorming. Dan heb je ook nog geesten en zombies die verwant zijn met de dood. Geesten zijn de spookachtige overblijfselen van dode Sims en zombies zijn onvolledig herrezen Sims. Servos, en de vroegere SimBots, zijn synthetische Sims en is zijn een compleet andere zaak.

Anderen, zoals aliensGrootpootGeest-in-lamp,  Magere Hein en de oorspronkelijk stam PlantSims zijn geen getransformeerde Sims en ze maken niet echt deel uit van SimNatie. Aliens kunnen echter de Simgenenpool beïnvloeden door bestuiving en sommigen hebben dat al gedaan. Af en toe kiest een Alien om op de Simwereld te gaan wonen. Ook kunnen leden van de Grootpootstam kunnen hun geboortestreek Drie Meren verlaten want als ze bevriend zijn met een Sim kunnen ze bij hem/haar komen wonen. 

Het is onbekend of deze soorten in hele wereld van de Sims bestaan of alleen in SimNatie. We kunnen wel zeggen dat ze waarschijnlijk in de minderheid zijn. 

Er zijn ook dierensoorten. Sommigen zijn ongedierte, zoals: kakkerlakken en vliegen; anderen zijn wilde dieren, zoals: beren, vlinders, kevers, pinguïns, stinkdieren en vissen; er zijn ook huisdieren, zoals: aquariumvissen, leguanen, schildpadden, verschillende vogelsoorten, hamsters, cavia's, honden , katten en paarden. Lama's zouden ook ergens in de SimNatie leven, maar ze zijn nog niet gezien in het spel zelf.

ReligieEdit

Filosofie specialisatie
We weten niet veel over religie in SimNatie. Er schijnt geen officiële staatsgodsdienst te zijn en er is geen sprake van georganiseerde religie in The SimsDe Sims 2 en De Sims 3Er waren echter wel kerken aanwezig in de oorspronkelijk SimCity en SimCity 2000 en SimCity 4 bevat de optie om een gebedshuis en begraafplaats te bouwen. Religie werd waarschijnlijk doelbewust weggelaten zodat de speler zelf beslist hoe religieuze praktijken werd voorgesteld in The Sims.

Sims lijken te geloven in het hiernamaals en in het bovennatuurlijke, maar op geen enkele religieuze manier.  Magere Hein verschijnt in The Sims en zijn opvolgers en overleden Sims worden voorgesteld als geesten. Er zijn ook verschillende occult-gerelateerde voorwerpen en activiteiten en, in het geval van The Sims: Abracadabra, ook een hele sub-buurt over het occulte verschenen in The Sims Series. Sims lijken zich ook enigszins bewust te zijn van de speler omdat ze soms waaien om de spelers aandacht te krijgen als er iets misgaat, alsof ze devierde wand doorbreken.

In De Sims 2: Studentenleven zullen de studenten met de specialisatie Filosofie een college krijgen, getiteld: "Wie controleer het menu en waarom?" wat betekent dat sommige Sims meedoen in filosofische debatten; echter is dit als grap bedoeld voor de speler die het het menu bestuurt (dat gewoonlijk als onzichtbaar wordt beschouwd voor de Sims, net zoals de PlumbBob) en is daarom op een zekere manier "voor god spelen".

In De Sims 2 op Nintendo DS is er een god onthult die de Prime Heifer heet. Ava Cadavra probeert het in de fysieke wereld te brengen, maar de Sim van de speler probeert haar te stoppen door het beeld van de Prime Heifer te vernietigen. Nadat Prime Heifers beeld vernietigd is, vervangt Horus Menhoset IX het met een beeld van een Egyptische God. Het is onbekend dat de rest van de SimNatie de Prime Heifer of de Egyptische God aanbid.

In De Sims 2: Op Reis kunnen de bezoekers van Twikkii Eiland per ongeluk een oude eilandgod, Jumbok IV, woedend maken door de ruïnes van zijn tempel te ontheiligen. De lang overleden stam van eilandbewoners in De Sims 2: Op Een Onbewoond Eiland bleken een Lamagod te aanbidden, want er is een andere verwoeste tempel te vinden met Lamagoden op Vulkaaneiland. De beide tempels zijn echter in verval geraakt. Dat wijst er op dat ze deel uitmaken van een oud systeem van geloofsovertuiging dat nu niet meer gevolgd wordt door de eilandbewoners of hun buren in SimNatie.

Jacobaanse en Peteraanse Kerk
Jacobaanse en Petraanse kerk
In de middeleeuwen lagen de Jacobaanse en Peteraanse Kerk ironisch genoeg naast elkaar, hoewel deze Kerken elkaar niet konden uitstaan.

In De Sims: Middeleeuwen kunnen Sims een geloof aanhangen dat erg lijkt op het middeleeuwse christendom. Hoewel de naam van de relgie niet bekend is, zijn er wel twee takken bekend: de Jacobaanse kerk, die zich baseerde op angst en de Peteraanse kerk, die zich baseerde op liefde. Van uitgaande dat De Sims: Middeleeuwen en De Sims series zich afspelen in hetzelfde universum, betekent het dat geen van beide geloofsvormen overleefde tot in de moderne tijd.

OnderwijsEdit

Universiteit
Het openbaar onderwijs is voor alle kinderen en tieners gratis en verplicht. SimNatie bied ook particuliere scholen en kostscholen aan, waarbij het laatstgenoemde studiegeld betaald moet worden. In De Sims 3 hebben sommige Rabbit Holes, zoals het wetenschapslab, lessen voor alle Sims. Echter leren Sims thuis ook vaak. Zo lezen ze vaardigheidsboeken en oefenen ze op zichzelf, zoals schilderen en sterren bestuderen.

Er is ook kans op hoger onderwijs in SimNatie. Sim UniversiteitTU La FiestaAcademie De Keizer en Sim University bieden dit aan. Terwijl Sim University zich richt op jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, richten de eerste drie zich alleen op jongvolwassenen. Het systeem en de Latijnse eretitels die de universiteiten gebruiken zijn vergelijkbaar met het 4-jaren systeem in de VS en Canada. Het Griekse systeem is ook erg vergelijkbaar met dat van de VS. In tegenstelling tot het echte leven in de VS zijn collegegeld en studieschuld onbestaande. Dat betekent dat de universiteiten misschien geld krijgen van de overheid en/of particuliere investeringen/donaties voor het hoger onderwijs.

TechnologieEdit

Science career icon
SimNatie gebruikt zeer geavanceerde technologie in vergelijking met landen in het echte leven. Servos en SimBots maken deel uit van die technologie. Dit zijn robots die zich gedragen zoals andere Sims, ze hebben o.a. gevoelens.

Het is voorlopig nog onbekend of dat de rest van de wereld van de Sims even vooruitstrevend is als SimNatie. Buitenlandse bestemmingen zoals Champs Les Sims lijken ongeveer op hetzelfde niveau te zitten, hoewel er maar kleine delen van die landen te zien zijn.

OverheidEdit

Political career icon
Uit de beschrijvingen van de banen in de politieke carrière kan men afleiden dat SimNatie een representatieve democratie heeft. De carrières in de eerste twee games hebben niveaus met de benamingen: 'Vertegenwoordiger', 'Congreslid' en 'Senator'. De beschrijvingen vermelden de juridische en uitvoerende takken van de overheid. Hieruit kan men afleiden dat SimNatie een verbond van staten is, waar elke staat zijn eigen wetgeving bepaald. De structuur van de federale regering van SimNatie is ook erg vergelijkbaar met die van Amerika.

De politieke carrière in De Sims 3 is meer dubbelzinnig over de regeringsstructuur, maar het bestaan van de ambt van Vice-President doet opnieuw vermoeden dat dit systeem vergelijkbaar is met dat van de VS.

Wanneer een Sim een computer hackt, verschijnt er een symbool op het scherm. Het lijkt op een zegel met Simlish er rond. Meer naar binnen toe zijn er 8 sterren te zien en in het midden zit men de PlumbBob. Dit kan het symbool zijn van de overheid of van een agentschap in SimNatie.

LegerEdit

Military career icon
Het leger van SimNatie lijkt zowel mannen als vrouwen toe te staan, vermits ze allebei in het leger kunnen gaan werken. Ook tieners en ouderen kunnen parttime banen aannemen in het leger.

Er zijn geen bekende oorlogen vastgesteld in de geschiedenis van SimNatie. Volgens Emperor Xizzle in De Sims 2 (console) voor NDS zijn de Sims in oorlog met de Aliens. Wellicht omdat Generaal Donders Grom in Vreemdvoort pure haat vertoont tegen Bevruchting Technicus 9 Smit. Een kanskaart in The Sims vermeld dat SimCity in een koude oorlog leeft met RedCity. Er zijn geen verdere details. In De Sims 2: Appartementsleven vermeldt de biografie van Vivian Epema dat haar man voor het recht gestorven is. Waaruit men kan afleiden dat hij een soldaat was. Echter is dit niet bevestigd door de makers.

Wet Edit

SimNatie heeft een moderne politiemacht, maar toch lijkt het er op dat er in De Sims niet hard wordt opgetreden tegen wetsovertredingen en criminaliteit. Boetes en korte gevangenisstraffen zijn de enige veroordelingen. Dit staat echter in groot contrast met SimCity waar staats- en federale gevangenissen kunnen worden gebouwd. Het is hierdoor goed mogelijk dat er in de grootsteden harder tegen misdaden wordt opgetreden in tegenstelling tot de buurten in De Sims. Een andere mogelijk is dat de politieke opinie tegenover criminaliteit in de verschillende games sterk verschild.

Misdaden zoals hacken, diefstal, vandalisme en kinderverwaarlozing komen vaak voor, maar hebben slechts weinig gevolgen. De politie schijnt zich voornamelijk bezig te houden met het controleren en opsporen van minderheden die met een uitgaansverbod uit huis zijn weggeslopen. Dit verklaart wellicht hun onbekwaamheid op andere vlakken.

Het valt ook op dat men in SimNatie een erg vrije meningsuiting mag hebben, omdat vacatures voor criminele banen gewoon op de computer of in de krant te vinden zijn.

Gezondheidszorg Edit

In de middeleeuwen waren Sims erg vatbaar voor bedreigende ziektes en zware verwondingen, maar tegenwoordig zijn de meeste ziektes kleinschalig en niet-levensbedreigend. De meest voorkomende ziektes zijn: een verkoudheid (die Sims weliswaar overal kunnen oplopen), een voedselvergiftiging en zwangerschapskwaaltjes zoals ochtendmisselijkheid. Een verkoudheid kan makkelijk behandeld worden door rust, soepjes en sapjes en een voedselvergiftiging en ochtendmisselijkheid zullen na verloop van tijd zichzelf oplossen. Er bestaat een kans dat een verkoudheid zal overgaan tot een ernstige longontsteking. Dat kan net zoals de griep, opgelopen door ongedierte, levensbedreigend zijn. Verder kunnen mummies en heksen kunnen andere Sims vervloeken met een ziekte. Behalve labo ongelukken, zijn verwondingen bij een ongeluk virtueel onmogelijk. Wel zijn er manieren om vroegtijdig te sterven (zoals brand, verdrinking, verhongering en electrocutie). Mentale gezondheidsproblemen, zoals zenuwinzinkingen, komen frequenter voor en kunnen gemakkelijk behandeld worden door een therapeut, sociaal konijn of tragische clown. Ook enkele eigenschappen wijzen op realistische geestesziektes: gestoord (Sims met deze eigenschap kunnen tegen zichzelf praten), neurotisch en instabiel.

Sims kunnen naar het ziekenhuis gaan voor medische hulp waar ze zich bijvoorbeeld kunnen laten vaccineren tegen de griep en allergieën. De meeste ziektes kunnen verholpen worden door thuis te rusten. In De Sims 3 dienen ziekenhuis vooral voor bevallingen en plastische chirurgie, maar medische projecten en spoedgevallen buiten de stad komen ook wel voor.

In SimCity zijn ziekenhuizen in handen van de staat, maar in De Sims 3 kunnen individuen ook ziekenhuizen in bezit hebben. Ziekenvervoer en het medisch personeel worden dus ook betaald door de staat, maar dokters, voor wie geen academische opleiding vereist is, kunnen extraatjes verdienen van farmaceutische bedrijven en doktersbezoeken.

Vreemd genoeg is de levensverwachting van een Sim vrij kort ten opzichte van moderne standaarden, terwijl het land in veel gebieden technisch zeer hoog ontwikkeld is. Tieners en ouder die tijdens De Sims 3 leven, maar tijdens De Sims 2 al overleden zijn, vormen hiervoor het bewijs. De Sims 2 speelt zich zo'n 50 jaar na De Sims 3 af. Dat wil zeggen dat de gemiddelde levensverwachting halverwege de 60 is. De oorzaak hiervan is onbekend. Het meest gangbare idee is dat een gevolg is van de makers die de tijdlijn van de serie zo realistisch mogelijk willen houden, hoewel levensfasen van de Sims niet realistisch verlopen. Ook aanneembaar is dat de makers de buurten niet wilden overladen met bejaarden.

Ondanks die korte levensverwachting zijn Sims in staat hun leven te verlengen d.m.v. levenselixir, ambrosia enz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.