Wikia


Trait mooch
Bietser is een eigenschap in De Sims 3.

Bietsers bietsen eten en geld van hun buren, die dat op hun beurt over zich heen laten komen.

Kenmerken Edit

  • Je Sim kan geld en eten bietsen bij andere Sims!
  • Je Sim kan een 'Snelle hap' pakken terwijl ze bij de buren op visite zijn.
  • Als een bepaalde Sim jouw Sim haat zal deze Sim boos worden wanneer jouw Sim iets probeert te bietsen.
  • Sommige Sims zullen geen positieve reactie hebben op het bietsen van je Sim. Bekenden zullen weigeren je Sim iets te laten bietsen
  • Als je Sim op bezoek is bij andere Sims op een andere kavel, dan kan je Sim eten bietsen uit de koelkast van de gastheer of -vrouw.


Mogelijke levenswensen Edit

  • Geldwolf
  • Superpopulair
  • In weelde baden
  • Zwemmen in het geld
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.